Personvernerklæring - Nyttig Informasjon Til Vietnam

Personvernerklæring

Vietnam - Reiseinformasjon


Personvernerklæring

Trans Reiser verner om dine personopplysningene og håndterer all behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. I denne personvernerklæringen ønsker vi derfor å beskrive hvordan vi samler inn, bruker, viser, overfører og lagrer informasjonen din på en transparent måte, samt hvordan du får tilgang til og oppdaterer personopplysningene dine hos oss.
 
Hva er en personopplysning og personvernansvarlig?
Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person i live, f.eks. navn, personnummer, postadresse, telefonnummer eller e-postadresse. En personvernansvarlig er aktøren som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger.
 
Personvernansvar
Trans Reiser er personvernansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi samler inn fra deg.

Formål og type informasjon
Vi henter inn opplysninger fra deg som bruker for å kunne gi deg de tjenester vi tilbyr. Dreier det seg om nyhetsbrev er det din e-post vi trenger for å sende deg relevant informasjon. Ber du om et tilbud fra oss vil det være kontaktinformasjon og navn på reisende. Dersom tilbudet blir en bestilling hentes det i noen tilfeller informasjon om pass dersom vi også skal bistå med visum eller det kreves denne informasjonen til flyselskaper som benyttes (dette avhenger av reisemål og gjeldende regelverk, for eksempel USA).
 
Hvorfor trenger vi informasjon fra deg?
Det meste av opplysninger hentes av oss ved en inngåelse av avtale, der du som kunde bestiller en reise eller ønsker et tilbud på en reise. Dette gjelder ikke nyhetsbrev hvor du som bruker selv registrerer deg som mottaker for denne tjenesten.
All informasjon er gitt frivillig av deg som bruker enten via telefon, e-post eller på skjemaer på vår nettside. Vi henter ikke inn informasjon om deg som bruker fra andre.
 
Utleveres opplysningene til andre?
Den informasjon vi får av deg som kunde brukes kun til det som er nødvendig for oss, men i noen tilfeller vil den bli delt med andre. Navn og kontaktopplysninger legges inn i alle bestillinger på fly som er påkrevd av flyselskapene og må gjøres tilgjengelig for dem. Dine opplysninger finnes også i bestillingssystemet til Amadeus Scandinavia så lenge din ordre er aktiv og slettes cirka 2 uker etter avsluttet reise. Det samme gjelder også når det bestilles hotell eller landarrangement gjennom underleverandør eller direkte hos hotellet. Her er det også navn og i noen tilfeller kontaktinformasjon som mobil som blir utlevert. I tilfeller hvor underleverandør ordner visum eller flybilletter på reisemålet må også passopplysninger oversendes til leverandør.

Sletting og lagring
Informasjon som hentes inn fra deg som kunde eller bruker lagres primært i vårt CRM system. Sletting av kontaktinformasjon og reiseinformasjon blir gjort etter 5 år fra reisen er avsluttet. Passopplysninger blir slettet automatisk etter hjemkomst, om ikke annet er avtalt.
 
Personvern
Vi er innforstått med hvor viktig det er å beskytte og håndtere personopplysningene dine. Vi iverksetter egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot tap, uautorisert tilgang, bruk, endring eller sletting. Vi jobber kontinuerlig med ”innebygd personvern og personvern som standard”, evaluerer løpende risikoen ved gjeldende personvernsbehandling og iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å redusere risiko. De ansatte mottar løpende opplæring i personvernspørsmål og har også fått strenge instruksjoner om å behandle alle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlov.
 
Rettigheter
Som bruker eller kunde har du rett til å kreve innsyn i de opplysninger vi har lagret om deg. Du kan også kreve å få endret opplysninger, eller å få slettet de opplysninger vi har om deg. Gjelder det nyhetsbrev gjøres dette av brukeren selv, avmelding gjør også at e-post slettes. Merk at sletting av deg som kunde kan i sin helhet først skje etter 5 år etter fakturautstedelse da denne må beholdes etter Bokføringsloven. Alle andre opplysninger kan slettes etter forespørsel umiddelbart etter hjemkomst.
 
Sikkerhet
Dine opplysninger sikres på best mulig måte ved at vi har fokus på datasikkerhet og gjennom gode rutiner hos våre ansatte. Tilgangskontroll, logging, sletting av unødig informasjon og bruk av eksterne partnere på nettverksikkerhet nevnes som viktige tiltak i bedriften.
Det blir inngått avtaler om databehandling med alle våre leverandører som ved enkelte anledninger kan bli gitt tilgang til våre IT-systemer.
 
Kontaktinformasjon
Telefon: +47 33048900
E-post: post@transreiser.no
Trans Reiser; Vognmannsgt 5; N 3187 Horten, Norge

Hvis du mener at vi eller andre selskaper behandler personopplysningene dine i strid med gjeldende personvernlov, kan du henvende deg til Datatilsynet.


----------------------------------------------------------------------------
Generelt er det trygt å oppholde seg i Vietnam. Kriminaliteten er forholdsvis lav. Dersom man er oppmerksom og ikke oppsøker fare, ferdes man stort sett trygt. Som turist kan man likevel være utsatt for vold, lommetyveri og veskenapping, spesielt i de større byene. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer sine verdisaker. Bruk anerkjente taxiselskaper.

Snarveier:

- Praktisk informasjon

- Sikkerhet

- Innreise

- Helse

- Lenke til ambassadens nettside


Praktisk informasjon

Strømnettet holder 220 volt, som i Norge.

Mobilnettet er relativt godt utbygget og kvaliteten på telefonnettet er god. Det er enkelt å ringe utenriks i og omkring de store byene. I landligere strøk, spesielt i fjellområder, kan mobilnettet ha dårligere kvalitet.

Landkoden for Vietnam er «0084». Når man ringer lokalt, uten landkode, legges en «0» til først. «008433333333» blir da «033333333» når man slår nummeret lokalt.

Banker og kontantuttak: Visa og Mastercard aksepteres i storbyer og på turiststeder, og kan benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibanker. Minibanker er lett tilgjengelig i de større byene. Bankene har vanligvis åpent kl. 08:00-15:00.

De fleste offentlige kontorer i Vietnam har åpent mandag til fredag kl. 8.00-17.00, men holder ofte stengt i lunsjpausen kl. 12.00-14.00. Butikker har åpent til omkring 20.00. Noen forretninger holder lukket søndager. Museer er ofte stengt mandager, og holder gjerne stengt i lunsjpausen.

Vietnam ligger foran Norge i tid; fem timer ved sommertid, og seks timer ved vintertid.

Nødnumre: Politi 113, brannvesen 114, ambulanse 115.

Ved behov for konsulær bistand kontakter man den norske ambassaden i Hanoi på telefon:  +84 4 3974 8900 eller pr e-post: emb.hanoi@mfa.no.

Åpningstider er 8.30-12.00 & 13.00–16.30 (mandag til fredag). 

Ambassadens besøksadresse:

Hanoi Tower, 8th Floor

49 Hai Ba Trung Street, Hanoi, Vietnam

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Vietnam er generelt et tolerant land, og man kan stort sett kle seg som man vil. Dersom man skal besøke et tempel, en pagode eller Ho Chi Minh-mausoleet forventes det at man kler seg respektfullt. Man kan bli nektet adgang dersom man ankommer i shorts. Når man besøker et annet land, er det i alle henseender viktig å utvise skjønn og vise respekt for landets kultur.

Det offisielle språket er vietnamesisk. Vietnamesisk skriftspråk bygger på det latinske alfabetet, og er derfor enkelt å lese. Et økende antall unge mennesker snakker engelsk, spesielt i byene. Mange eldre vietnamesere har kjennskap til fransk.

I Vietnam gjelder vietnamesiske lover og regler. Ta alltid med deg passet eller en kopi, for identifikasjon ved behov. Besittelse av enhver form for narkotika er forbudt, og alvorlige narkotikaforbrytelser kan medføre dødsstraff.

Vietnam har et tropisk klima med store variasjoner mellom nord og sør. Året er delt opp i tørketid og regntid. Den tørre årstiden er fra november til mai og betegnes som vinter. I sør er været varmt og fuktig hele året med gjennomsnittlig temperatur på mellom 25ºC og 35ºC. I nord er det større forskjell mellom årstidene. Her kan temperaturen falle under 10ºC i vinterhalvåret.


Sikkerhet

Vietnam er generelt et trygt land å oppholde seg og ferdes i.

Kriminaliteten er forholdsvis lav. Man bør utvise alminnelig forsiktighet, spesielt etter mørkets frambrudd. Som turist kan man være utsatt for vold, lommetyveri og veskenapping, spesielt i de større byene. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer sine verdisaker.

Trafikksikkerheten i Vietnam er dårlig. Spesielt i de større byene er tettheten av biler og motorsykler stor og respekten for trafikkregler liten. Det er derfor viktig å være oppmerksom når man ferdes langs trafikkerte veier og når man skal krysse gaten. Det frarådes å sykle eller kjøre motorsykkel utenfor tettbygde strøk med opplyste gater etter mørkets frembrudd. Forsøk å velge båter og busser ut ifra tilgjengelig sikkerhetsinformasjon. Bruk anerkjente taxiselskaper. Bruk alltid hjelm hvis du sitter på med eller kjører moped. Bruk sikkerhetsbelte i bil.

Homofili er ikke forbudt i Vietnam og Vietnam er relativt tolerant når det gjelder seksuelle minoriteter, men lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner kan likevel bli utsatt for fordommer og diskriminering.

Jordskjelv kan forekomme. I regntiden kan det være fare for storm og tyfon i nordlige og sentrale kyststrøk som også kan lede til flom.  Det anbefales å følge med på værvarsel lokalt og i mediene. Oppdaterte stormvarsler for Vietnam kan man finne på Tropical Storm Risk.

Reisende bør følge med i media, lytte til lokale råd, unngå store folkemengder som eventuelle demonstrasjoner og ellers være årvåkne, spesielt på steder med mange mennesker. Alle reisende oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.


Innreise

Reisende anbefales å ta kontakt med Vietnams ambassade eller konsulat for informasjon om gjeldende innreiseregler. Det tas forbehold om endringer som ikke er blitt meddelt ambassaden.

Norske borgere som skal besøke Vietnam i inntil 15 dager behøver ikke visum. Ved ankomst til Vietnam må pass, gyldig i minimum seks måneder fra innreisedato, og returbillett eller billett til et tredje land fremvises. Annen dokumentasjon som sannsynliggjør utreise før 15 dager vil også godtas, som hotellreservasjon i neste land. Ved ønske om flere innreiser uten visum må det gå 30 dager fra siste utreisedato til ny innreise foretas. Dersom ny retur til Vietnam likevel ønskes innen 30 dager, må man søke om visum.

Norske borgere som skal oppholde seg i Vietnam mer enn 15 dager må ha visum på forhånd. Visum kan du søke ved den vietnamesiske ambassaden i Oslo. 

Reisende anbefales for sikkerhets skyld å undersøke med sitt flyselskap i god tid før avreise hvorvidt flyselskapet aksepterer passasjerer som reiser til Vietnam uten visum i passet.

For oppdatert informasjon om de vietnamesiske visumbestemmelsene anbefales det å ta kontakt med den vietnamesiske ambassaden i Oslo.

Kontaktinformasjon:

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam

St. Olavs Gate 21C

0165 Oslo

Ambassadens hjemmeside

Tel: +47 22 20 33 00

Fax: +47 22 20 33 01

E-post: vietnamnorway@gmail.com

Det vietnamesiske utenriksdepartements hjemmeside


Helse

For oppdatert informasjon om helseforhold i Vietnam bes reisende følge med på Vietnam-siden til Verdens Helseorganisasjon.

Reisende til Vietnam oppfordres til å kontakte sin lokale helsestasjon eller fastlege for nærmere informasjon om vaksiner og andre forholdsregler. Nyttig informasjon fås også på nettsiden til Folkehelseinstituttet. Smittsomme sykdommer, vannbårne sykdommer, dengue-feber, japansk encefalitt, hepatitt, rabies, kjønnssykdommer og alvorlig forurensing er blant utfordringene. Det somatiske og psykiske helsetilbudet i Vietnam er mangelfullt, og ved alvorlig sykdom anbefales det å søke helsetilbud i andre land.